Financovanie

Spôsob financovania:

Rezervačný poplatok – úhrada pri podpise Rezervačnej zmluvy

 

– 1 izbový, 1,5 izbový a 2 izbový byt 3 000 € s DPH
– 3 izbový a 4 izbový byt 5 000 € s DPH

 

10 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH (suma na úhradu bude znížená o rezervačný poplatok) – úhrada pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
40 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po dokončení hrubej stavby a zápise rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností
50 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po kolaudácii

 

FINANCUJÚCA BANKA